جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۸ خرداد ۱۳۹۹

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  فیلم سینمایی 60 دقیقه

 • 01:00

  تکرار برنامه خانواده 120 دقیقه

 • 03:00

  پروانگی 40 دقیقه

 • 03:40

  اذانگاهی 20 دقیقه

 • 04:00

  مستند سیاره زمین 60 دقیقه

 • 05:00

  دلنوازان 30 دقیقه

 • 05:30

  پروانگی 30 دقیقه

 • 06:00

  دعای عهد 10 دقیقه

 • 06:10

  بازپخش سریال 60 دقیقه

 • 07:10

  مستند حیات وحش خاورمیانه 50 دقیقه

 • 08:00

  صلوات خاصه امام رضا(ع) 5 دقیقه

 • 08:05

  بازپخش تولیدی 55 دقیقه

 • 09:00

  برنامه خانواده - بازپخش 75 دقیقه

 • 10:15

  جنگ شبانه - بازپخش 80 دقیقه

 • 11:35

  شمبل و شاهی 40 دقیقه

 • 12:15

  اذانگاهی 25 دقیقه

 • 12:40

  پروانگی 35 دقیقه

 • 13:15

  فیلم سینمایی -بازپخش 105 دقیقه

 • 15:00

  مل ترمی - زنده 60 دقیقه

 • 16:00

  حرف آخر 30 دقیقه

 • 16:30

  خبر 15 دقیقه

 • 16:45

  خانواده دکتر ارنست 40 دقیقه

 • 17:25

  هلک آبادی 35 دقیقه

 • 18:00

  خیلی باحالیم 35 دقیقه

 • 18:35

  تولیدی ویژه 40 دقیقه

 • 19:15

  میان برنامه مناسبتی 10 دقیقه

 • 19:25

  اذانگاهی 35 دقیقه

 • 20:00

  خبر 20 دقیقه

 • 20:20

  میان برنامه 45 دقیقه

 • 21:05

  جنگ شبانه - زنده 55 دقیقه

 • 22:00

  سریال فوق لیسانسه ها 60 دقیقه

 • 23:00

  خبر 15 دقیقه

 • 23:15

  مستند

04:00

مستند سیاره زمین

05:00

دلنوازان

05:30

پروانگی

06:00

دعای عهد

06:10

بازپخش سریال

07:10

مستند حیات وحش خاورمیانه

08:00

صلوات خاصه امام رضا(ع)

08:05

بازپخش تولیدی

09:00

برنامه خانواده - بازپخش

10:15

جنگ شبانه - بازپخش