جهش تولید | پنج‌شنبه، ۶ آذر ۱۳۹۹

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  فیلم سینمایی 90 دقیقه

 • 01:30

  تکرار برنامه خانواده 70 دقیقه

 • 02:40

  بازپخش تولیدی 95 دقیقه

 • 04:15

  اذانگاهی 20 دقیقه

 • 04:35

  روح الغزل 25 دقیقه

 • 05:00

  مستند 60 دقیقه

 • 06:00

  دعای عهد 10 دقیقه

 • 06:10

  مستند دریبل 50 دقیقه

 • 07:00

  سریال - بازپخش 60 دقیقه

 • 08:00

  صلوات خاصه امام رضا(ع) 15 دقیقه

 • 08:15

  تولیدی - بازپخش 55 دقیقه

 • 09:10

  برنامه خانواده - بازپخش 50 دقیقه

 • 10:00

  داستان غذاها 30 دقیقه

 • 10:30

  درشهر - بازپخش 35 دقیقه

 • 11:05

  اذانگاهی 15 دقیقه

 • 11:20

  جنگ شبانه - بازپخش 20 دقیقه

 • 11:40

  آوای شرقی 40 دقیقه

 • 12:20

  مستند شهرسوخته 35 دقیقه

 • 12:55

  حرف آخر 30 دقیقه

 • 13:25

  فیلم سینمایی -بازپخش 95 دقیقه

 • 15:00

  مل ترمی - زنده 60 دقیقه

 • 16:00

  کنکور آسان 30 دقیقه

 • 16:30

  خبر 15 دقیقه

 • 16:45

  اذانگاهی 20 دقیقه

 • 17:05

  فوتبالیست ها 20 دقیقه

 • 17:25

  سریال آقا و خانم سنگی 50 دقیقه

 • 18:15

  هلک و آبادی 45 دقیقه

 • 19:00

  روی خط جوانی 60 دقیقه

 • 20:00

  خبر 40 دقیقه

 • 20:40

  جنگ شبانه - زنده 65 دقیقه

 • 21:45

  میدان - زنده 75 دقیقه

 • 23:00

  خبر 15 دقیقه

 • 23:15

  دعای کمیل

20:00

خبر

20:40

جنگ شبانه - زنده

23:00

خبر

23:15

دعای کمیل

01:30

تکرار برنامه خانواده جمعه

02:40

بازپخش تولیدی جمعه

04:15

اذانگاهی جمعه

04:35

روح الغزل جمعه

05:00

مستند جمعه

06:00

دعای عهد جمعه