سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  فیلم سینمایی 105 دقیقه

 • 01:45

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 02:00

  تکرار برنامه خانواده 50 دقیقه

 • 02:50

  درشهر-بازپخش 40 دقیقه

 • 03:30

  ماتیکان 70 دقیقه

 • 04:40

  اذانگاهی 20 دقیقه

 • 05:00

  مستند من می تونم 25 دقیقه

 • 05:25

  مستند سیاره آبی 25 دقیقه

 • 05:50

  میان برنامه 10 دقیقه

 • 06:00

  باکس شروع برنامه ها 10 دقیقه

 • 06:10

  کاف گاف 30 دقیقه

 • 06:40

  مستند اربعین 30 دقیقه

 • 07:10

  بازپخش سریال 40 دقیقه

 • 07:50

  میان برنامه 10 دقیقه

 • 08:00

  صلوات خاصه امام رضا(ع) 10 دقیقه

 • 08:10

  نیشتر 30 دقیقه

 • 08:40

  مستند بیم و امید - ویژه 17 شهریور 20 دقیقه

 • 09:00

  جنگ شبانه -بازپخش 50 دقیقه

 • 09:50

  بچه های کوه تاراک 10 دقیقه

 • 10:00

  سریال مختارنامه 50 دقیقه

 • 10:50

  میدان - بازپخش 40 دقیقه

 • 11:30

  برنامه خانواده - بازپخش 50 دقیقه

 • 12:20

  اذانگاهی 25 دقیقه

 • 12:45

  فیلم سینمایی -بازپخش 60 دقیقه

 • 13:45

  مستند شهدا 25 دقیقه

 • 14:10

  گام دوم 50 دقیقه

 • 15:00

  مهر هنکین - زنده 60 دقیقه

 • 16:00

  کنکور آسان 30 دقیقه

 • 16:30

  خبر 15 دقیقه

 • 16:45

  سریال برادر جان 45 دقیقه

 • 17:30

  بچه های کوه تاراک 30 دقیقه

 • 18:00

  درشهر - زنده 40 دقیقه

 • 18:40

  خیلی باحالیم 20 دقیقه

 • 19:00

  اذانگاهی 20 دقیقه

 • 19:20

  حرف آخر 40 دقیقه

 • 20:00

  خبر 20 دقیقه

 • 20:20

  برنامه مشارکتی 15 دقیقه

 • 20:35

  بازتاب - زنده 55 دقیقه

 • 21:30

  ماتیکان 15 دقیقه

 • 21:45

  جنگ شبانه - زنده 75 دقیقه

 • 23:00

  خبر 20 دقیقه

 • 23:20

  سریال ستارگان شرق

10:50

میدان - بازپخش

11:30

برنامه خانواده - بازپخش

12:20

اذانگاهی

12:45

فیلم سینمایی -بازپخش

13:45

مستند شهدا

14:10

گام دوم

16:00

کنکور آسان

16:45

سریال برادر جان