رای شما
میانگین (11 آرا)
The average rating is 2.909090909090909 stars out of 5.
جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ