اضافه به علاقمندي ها (Add To Favorites)         
صفحه اصلی > فرکانس شبکه هامون

جدول پخش هفتگی شبکه هامون

شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

فرکانس پخش سیما

فرکانس ماهواره ای شبکه استانی سیمای سیستان و بلوچستان: 

 Asiasat3S  105.5 E

Hamoon

Service PID : 1008

Frequency : 12382 MHz

Polarization : Vertical

Symbol Rate : 3.1 MSym/s

FEC : 3/4

اطلاعات تماس

شماره پیامک
30000643 
 شماره تلفن 3224080-0541فرکانس ماهواره ای شبکه هامون

نشانی ماهواره ای شبکه استانی سیمای سیستان و بلوچستان: 

 Asiasat3S  105.5 E

Hamoon

Service PID : 1008

Frequency : 12382 MHz

Polarization : Vertical

Symbol Rate : 3.1 MSym/s

FEC : 3/4

http://www2.irib.ir/tech/frequency/intelsat.asp