حمایت از کالای ایرانی | دوشنبه، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

کارت ملی هوشمند را سریع تر دریافت کنید - نمایش محتوای خبر

 

 

کارت ملی هوشمند را سریع تر دریافت کنید

به گزارش روابط عمومی مرکز به همت امور اداری پیش ثبت نام کارت ملی هوشمند  با حضور مأمور ثبت احوال در امور رفاه  انجام گردید.

همکاران حوزه های مختلف صدا ، سیما ، خبر ، اداری با همراه داشتن شناسنامه خود و اعضای خانواده برای پیش ثبت نام اقدام وبه جهت رفاه کارکنان  در سریع ترین نوبت به ثبت احوال معرفی شدند  همچنین در این راستا با توجه به تعامل انجام شده هزینه ثبت نام نیز تا 10 در صد تخفیف در بر داشته است .