سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

پرنده سار - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

پرنده سار

سار پرنده‌ای است خیلی اجتماعی و بسیار پر سروصدا كه اغلب صدای پرندگان دیگر را تقلید می كند.سار در ایران در همه ی کشور پراکنده است؛ اما در نیمه ی شمالی، سراسر سال دیده می شود. این در حالی است که در نیمه ی جنوبی ( مخصوصا در سیستان و دریاچه هامون )فقط زمستان ها مشاهده می گردد.

سار در جنگل ها، روستا ها، باغ ها،غلف زارها و لابه لای درختان و نی زارها زندگی می کند. اندازه: طول بدن این پرنده ۲۱ سانتی متر است.دم و بال های کوتاهی دارد که در هنگام پرواز سریع و مستقیم، مثلثی شکل دیده می شود. پرنده ی بالغ هنگام تولید مثل ، با پر و بال سیاه شفاف و تعداد فراوانی خال های کوچک سفید و سینه و سر شانه ی بنفش دیده می شود.

سار ماده در سوراخ درختان یا دیوارهای ساختمان ها ، ۵ تا ۷ تخم تقریبا آبی رنگ می گذارد. هر دو جفت به نوبت ۱۲ تا ۱۵ روز روی تخم ها می خوابند. جوجه ها می توانند پس از ۲۰ تا ۲۲ روز پرواز کنند.این پرنده از حشره ها، دانه ها و هر چیزی که پیدا می کند، تغذیه می کند. گاهی تعداد آن ها آن قدر زیاد می شود که آسمان را سیاه می کنند. شناسایی سارها هنگام پرواز بسیار آسان است. زیرا بال هایی مثلثی شکل دارند که پیش از نشستن روی زمین با درختان ، مسافت کوتاهی با بال باز پرواز می کنند که به این حرکت ، بال بازروی می گویند .

این نوع پرواز با شکل خاص بال و سیاهی بدن شناسایی سار را بسیار آسان می کند. دشمنان کشاورز! کشاورزان با سارها رابطه ی خوبی ندارند. زیرا آن ها غالبا در دسته های بزرگ ، به باغ ها و درختان و مزرعه ها هجوم می برند. در نتیجه، به روستاییان و کشاورزان زیان بسیاری وارد می کنند و سبب شکایت و ناراحتی آنان می شوند.

البته روستاییان هم بیش تر وقت ها، آن ها را شکار می کنند.

خویشاوندان از خانواده سار در ایران سه گونه دیده می شوند که عبارت اند از: سار،مرغ مینا و سار صورتی. نقش سار در طبیعت از آن جا که سار ها دسته جمعی زندگی می کنند، در کنترل آفت ها نقش مهمی دارند. به علاوه، بسیاری از شکارچیان آن ها را شکار می کنند و منبعی برای تامین در آمد و گوشت می شوند.