جهش تولید | پنج‌شنبه، ۶ آذر ۱۳۹۹

وعده گاه نهنگها - نمایش محتوای صدا

 

 

وعده گاه نهنگها

Loading the player...
وعده گاه نهنگها

در معدنی بسیار قدیمی کارگران مشغول کار هستند که ناگهان معدن ریزش می کند. پیرمرد و مرد جوانی با هم زیر آوار گیر می افتند. آنها به ناگزیربا همدیگر همدم می شوند.

پیرمرد که سالهاست در معدن کار می نماید مردیست با تجربه که موقیعت هایی اینگونه را بسیار دیده است. در عوض جوان کم تجربه و در نتیجه ترسیده است.

جوان و پیرمرد در درگیریهای که دارند به ناگزیر، با هم همدم می شوند، جوان نگران است . درنهایت معلوم می شود پیرمرد کارش در معدن نجات آنهایی است که گیر افتاده اند اما این بار خودش گیر افتاده است.

تاریخ تولید: 123456

نویسنده ، کارگردان و تهیه کننده : عزیز اله فخر براهویی

افکتور : فاطمه مشهدی

صدا بردار : راضیه کیهان

بازیگران : فخر براهویی – رضا جان آبادی