رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۵ تیر ۱۳۹۸

واقع گرایی و افزایش هنر پرسشگری - نمایش محتوای خبر

 

 

واقع گرایی و افزایش هنر پرسشگری

بازدیدمدیر پژوهش ونظرسنجی استانهاو مدیر آمار و پرسشگری از واحد پژوهش مرکز

واقع گرایی و افزایش هنر پرسشگری

به گزارش روابط عمومی مرکز  مدیر پژوهش و نظر سنجی استانها با همراهی مدیر آمار وپرسشگری از واحد پژوهش مرکز و از طرح های نظرسنجی بازدید داشتند .
در این بازدید گودرزی مدیر پژوهش ونظر سنجی استانها و غلامحسینی مدیر آمار وپرسشگری طی نشست های جداگانه با مدیر کل مرکز ، معاون برنامه ریزی ونظارت و مدیر پژوهش وهمکاران واحد  دیدار داشتند .
همچنین در جلسه ای  با پرسشگران و عوامل اجرایی طرح های نظر سنجی گودرزی با اشاره به اهمیت پرسشگری گفت : پرسشگری شغل ثابت و پایدار نیست پرسشگران باید هنر پرسشگری را بیاموزند و به کار گیرند پرسشگری سخت است اما سختی کار را می توان با واقع گرایی و افزایش هنر پرسشگری کاهش داد  .