جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

نقش مردم در سلامت خود حدود 85 درصد است - نمایش محتوای خبر

 

 

نقش مردم در سلامت خود حدود 85 درصد است

سیس

نقش مردم در سلامت خود حدود 85 درصد است

معاون فنی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: نقش مردم در سلامت خود حدود 85 درصد است.

دکتر مهدی زنگنه افزود: شواهد نشان از آن دارد که خود مراقبتی به عنوان یک رویکرد سلامت متکی بر مردم با عث کاهش 7درصدی هزینه های سلامت خواهد شد.

وی ادامه داد: خود مراقبتی موجب ارتقای سلامت و کیفیت زندگی، افزایش رضایت بیماران و استفاده بهینه از خدمات و نیز کاهش هزینه های سلامت می شود.

وی افزود: در برنامه تحول سلامت برنامه ملی خود مراقبتی به عنوان  پنجمین برنامه ملی تحول نظام سلامت درحوزه بهداشت طراحی شده و به همه دانشگاههای علوم پزشکی کشور ابلاغ شده که طی بازه زمانی مشخص تمامی کارشناسان سلامت سطح استان با برنامه ملی خود مراقبتی آشنا خواهند شد.

وی افزود: دفتر آموزش و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان حرکتهای خوبی را در زمینه آموزش خودمراقبتی آغاز کرده است.