سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

نبود پزشک سونوگرافی زن معضلی بی پایان در خاش - نمایش محتوای خبر

 

 

نبود پزشک سونوگرافی زن معضلی بی پایان در خاش

خ

نبود پزشک زن در رشته تخصصی سونوگرافی و نطارت ناکافی بر عملکرد ویزیت بیماران توسط پزشک مرد بعنوان یک آسیب جدی و معضلی بی پایان خانواده ها را در شهرستان مرزی خاش به شدت رنج می دهد.

اگر چه این معضل در شهرهای بلوچستان مانند سراوان و چابهار هم وجود دارد اما ضرورت دارد به این موضوع که سالهاست دامن مردم منطقه را گرفته توجه و برای رفع آن تدبیر شود.

خانواده ها برای رفع احتیاجات خود در این موضوع به مرکز استان و شهرهای همجوار رنج سفر را متحمل می گردند.

متاسفانه مسئولان خاش بعد مسافت طولانی و نیز استقبال نا کافی پزشکان این رشته پر درآمد برای خدمت در نقاط محروم را بهانه قرار داده و برای پیگیری و جذب حداقل یک سونوگراف زن تلاشی ندارند.

شهروندان خاش از شاخصه و ویژگی غیرت و شجاعت و تعصب دینی و مذهبی بهره می برند و البته مباحث را با صبوری و متانت دنبال می کنند.

همین مردم صبور و دارای روی خوش که ویژگی سخت دلی کوهستان را به ارث برده اند به سان آتش زیر خاکستر می مانند و اگر خدای ناکرده با کمترین خطا و ضعفی مواجه گردند سخت ترین برخوردها را خواهند داشت.       

منبع:ایسنا