رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

موفقیت همکار - نمایش محتوای خبر

 

 

موفقیت همکار

مدیر نمونه پژوهش

انتخاب سرکار خانم بیات مدیر پژوهش معاونت برنامه ریزی ونظارت مرکز را به عنوان مدیر نمونه در هفتمین گردهمایی پرسشگران وچهارمین گردهمایی فرهنگیاران رسانه را به ایشان ، مدیر کل مرکز و همکاران گرامی تبریک عرض می نمائیم .