جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

موشن محاصره دشمن - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

موشن محاصره دشمن

تهیه کننده وکارگردان: قاسم خسروی

دستیار کارگردان ورندر:علی رضا آهنگر

گوینده : شهرام ایرانمنش

مدل ساز : محمد آهنگر 

موشن محاصره دشمن

سال تولید: 1398