مهمانی خدا

ویژه برنامه  افطار رادیو هامون

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : حامد بیجاری و ام البنین دشتی

گویندگان : وحیده نوکندی - وحیده سلطانی

میثم جهانتیغ - میثم سیف الدین

 

تاریخ تولید: 1398