مهر دوار

خانه و خانواده
این برنامه برنامه کاملا خانوادگی است که روزهای یکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه از ساعت  9:15الی  10 صبح از صدای مرکز  سیستان و بلوچستان بصورت زنده پخش می شود در این برنامه نویسنده با مشخص کردن یک موضوع خانواده پرداخته و گزارشگر نیز در مورد همان موضوع گزارش تهیه کرده و در برنامه پخش میشود در این برنامه در مورد مسایل خانه و خانواده و مسائل مربوط به آداب و رسوم و مسائل و مشکلات خانوادگی کارشناسان در هر موضوع و برنامه بصورت کارشناسی توضیحاتی میدهند و همچنین ترانه های محلی و که مورد تایید شورای موسیقی و مرکز پخش میشود

Loading the player...
عوامل تولید:

گویندگان در یک هفته رحیم ساسان و خانم فهیمه نارویی
و تهیه کنندگی رحیم حسن زهی  و در هفته بعد با گویندگی رحیم حسن زهی و خانم رحمت زهی و تهیه کنندگی رحیم ساسان پخش میشود.

تاریخ تولید: 1400