اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | پنج‌شنبه، ۲ فروردین ۱۳۹۷

مسابقه نقاشی فرزندان همکاران در ساختمان سیما برگزار شد - نمایش محتوای خبر

 

 

مسابقه نقاشی فرزندان همکاران در ساختمان سیما برگزار شد

مسابقه نقاشی فرزندان همکاران در ساختمان سیما برگزار شد .