مجله خانوادگی کی بانو

برنامه  خانوادگی (کی بانو) با پرداختن به روابط همسران در خانواده سعی در ایجاد محیط آرام برای زوجین دارد روابطی که از قبل از ازدواج شروع وادامه داردروش های صحیح تربیتی، آموزشی و اجتماعی، را به لهجه سیستانی به آنها آموخته و سعی میکند فضایی برای کسب اطلاعات  فنی، رواشناسی، پزشکی و حقوق ایجاد نماید.

این برنامه روزهای زوج هر هفته ساعت ۹:۱۵ بمدت ۴۵ دقیقه از شبکه استانی صدای مرکز سیستان و بلوچستان تهیه و پخش می شود.

برنامه «کی بانو» آیتمهای متعددی از جمله سرود - نمایش-  موسیقی های محلی –  تلفن ها- پیامک های مردم، گفتگو با کارشناس و نکات خانه داری، آشپزی و... شامل می شود.

در این برنامه به موضوعات مختلفی از جمله بحث حقوقی و جزایی خانواده، روانشناسی کودک و خانواده همراه با کارشناسان مجرب و بحث بهداشت در خانواده و شناساندن بیماریهای شایع و روشهای پیشگیری آن همراه با کارشناس و یا پزشک مرتبط پرداخته می شود.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: مریم رخشانی - زهرا پارسا

گوینده : نسرین میرشکاری و شیبک 

گزارشگر : رضا یزدانی

تاریخ تولید: 1401