سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین | چهارشنبه، ۸ تیر ۱۴۰۱

فیلم های سینمایی شبکه هامون - نمایش محتوای خبر

 

 

فیلم های سینمایی شبکه هامون

فیلم

به گزارش روابط عمومی مرکز تأمین برنامه شبکه هامون برای شنبه 4 مردادماه ساعت 24 فیلم سینمایی روباه را آماده پخش خواهد نمود . یکشنبه 5 مرداد ماه فیلم سینمایی وقتی همه خواب بودند  - دوشنبه 6 مردادماه فیلم سینمایی  سبز به رنگ زمرد - سه شنبه 7مرداد ماه فیلم سینمایی خارجی سیکاریو  - چهارشنبه 8مرداد فیلم سینمایی خانه پدرم - پنجشنبه 9 مردادفیلم سینمایی هندی شامیتاب - جمعه 10مرداد ساعت 13:30 سریع وخشن 7 - جمعه 10 مرداد ساعت 24 فیلم سینمایی دردسر طلایی از شبکه هامون برای بینندگان پخش خواهد شد .جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ