رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۵ تیر ۱۳۹۸

فرمول یک - نمایش محتوای خبر

 

 

فرمول یک

برنامه فرمول یک را از شبکه هامون ببینید .

فرمول یک

برنامه فرمول یک کاری مشترک از شبکه یک سراسری وشبکه استانی هامون که با حضور عوامل این برنامه در استان سیستان وبلوچستان با هدف بررسی فضای آموزشی و پرورشی استان تهیه شده است .این برنامه با حضور در شهرستان سراوان -زابل و زاهدان سه برنامه تلویزیونی از استان سیستان و بلوچستان خواهد داشت .تهیه کنندگی این برنامه را علی ضیاء ویاسین خوش آمدزهی بر عهده خواهند داشت .