صباح سمین

این برنامه بصورت روتین با موضوعات مختلف و. تنوع صبحگاهی و نشاط و مسائل روز و پخش خبر و هواشناسی و ارتباط با مسئـولین در حل مسائل و مشکلات مردم مناطق مختلف استان و همچنین گزارشهای مردمی از کل منطقه بلوچستان پرداخته می شود

در هر برنامه یک کارشناس از هر شهری در استان به مسائل و موضوعات برنامه میپردازد

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده و نویسنده رحیم حسن زهی

گویندگان خانم نارویی، محمدزبیر براهویی، خانم ریگی، و حسن زهی

گزارشگر نصیر دامنی و ایوب ایرانژاد

تاریخ تولید: 1400