دود ولبزانک (آداب و رسوم)

مرکز دود ولبزانک  که به معنی آداب و رسوم می باشد عنوان برنامه رادیویی از واحد بلوچی صدای مرکز سیستان وبلوچستان است  .                                                                                                                              دود به معنی فرهنگ که ریشه اوستایی و باستانی در زبان پارسی و کهن دارد و لبزانک  به معنی ادبیات می باشد  که فرهنگ وادبیات مردمان بلوچ را بررسی می کند .دراین برنامه با حضور کارشناس ادبی آرایه و اوصاف واژه های بلوچی را در وزن وقافیه تعریف و تحلیل می کنند . گفتگو مجازی با هنرمندان – رویدادهای فرهنگی – معرفی کتاب – گزارش از انجمن های ادبی ، پخش ترانه های محلی بلوچستان از نوازندگان وخوانندگان بومی که سعی در معرفی فرهنگ و رسوم مردم خطه بلوچستان را دارد .
 

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده و مجری : رحیم ساسان

تاریخ تولید: 1399