جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

دلاور - نمایش محتوای موسیقی

 

 

دلاور

می آیی ای دلاورم اما سرت کجاست؟

آن دست های گمشده در سنگرت کجاست؟

 

در شعله بار صاعقه ای باغ لاله خیز

آن رنگ و بوی و روی گل پرپرت کجاست؟

 

سربند " یاحسین " تو کانروز گرمجوش

با دست خویش بست به سر مادرت کجاست؟

 

آن ساق پای خسته که چون ساقه های عرش

افتاده بود از کف " مین " در برت کجاست؟

 

چشمی که بوسه گاه پدر بود و همچو شهر

در خاکریز،معرکه ی سنگرت کجاست؟

 

می آیی و دوباره  تن،اهدا به کربلاست

آن پاره های دیگری از پیکرت کجاست؟

 

چون سرو ایستاده به سنگر شدی کنون

ای استخوان سوخته،خاکسترت کجاست؟

 

شاعر : عباس باقری