جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

خاک پُرنشون - نمایش محتوای موسیقی

 

 

خاک پُرنشون

خاک پُرنشون

تو یک قطعه بهشتی رو زمین

 این که تو مقدسی یک باوره

چه هراسی دارم از شب سیاه

 وقتی پرچم تو سایه گستره

 راه ورسم جوونات رشادت

تورگاشون جوهر شجاعت

 واسه ایران سلحشوری و صبر- این یک ارزش یک جورعبادته

 ای سرزمین مهر ای خاک پرنشون

 همیشه استوار ایران من بمون

 کوچه هات روشنه بااسم شهید

 تونگاه مردمت نور امید

 باسرودت همه یکصدا شدند

 هرکجا فرصت همدلی رسید

اگر جون بدم برات، کمه وطن

اعتقادم به تو محکم وطن

حاضرم بمیرم ولی نبینم سایه ای از غم ای وطن

 

                                                                                                            شاعر: اقدس گودرزی

 جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ