حدیث آرزومندی

ویژه برنامه سحرگاهان ماه مبارک رمضان از رادیو هامون
حضور کارشناسان مذهبی و پخش مناجات و ادعیه ماه مبارک رمضان و گفتگوهای مذهبی و عارفانه حال و هوای عرفانی به این برنامه قدیمی خواهد داد.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : فریبا دادی پور

گوینده : آقای بیگی

تاریخ تولید: 1398