حمایت از کالای ایرانی | شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۷

جلسه شورای حوزه بسیج شهید برخوردار - نمایش محتوای خبر

 

 

جلسه شورای حوزه بسیج شهید برخوردار

جلسه شورای حوزه بسیج شهید برخوردار و شورای عالی مشورتی بسیج مرکز با  حضور مسئولین بسیج سازمان در دفتر مدیر کل مرکز برگزارشد.