سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین | چهارشنبه، ۸ تیر ۱۴۰۱

تاثیر مثبت حذف ارز ترجیحی بر اقتصاد - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

تاثیر مثبت حذف ارز ترجیحی بر اقتصاد

...

تاثیر مثبت حذف ارز ترجیحی بر اقتصاد

سال تولید: 1401