رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

برگزاری دوره آموزشی مدیریت دانش - نمایش محتوای خبر

 

 

برگزاری دوره آموزشی مدیریت دانش

به گزارش روابط عمومی مرکز دوره آموزشی مدیریت دانش با رویکرد تجربه نگاری  با حضور دکتر مفاخری در 25 مهر ماه با هدف کمک به مدیران سازمان برای پی بردن به ماهیت و ارزش دانش سازمانی نهفته در زوایای تجارب آنها و یاری رساندن به مدیران در مسیر ثبت و مستند سازی تجارب در نوبت صبح برگزار و از ساعت 14 تا 16 ادامه خواهد داشت .