برنامه بلوچی ماهکان

برنامه ماهکان هرشب با موضوعات متنوع در زمینه خانواده ،جوان،روستا باتوجه به فرهنگ و آداب  ورسوم مردم بلوچ و بهره گیری از نظرات کارشناسان می پردازد.

Loading the player...
عوامل تولید:

گویندگان:محمد رحیم ساسان ،فهیمه نارویی
گوینده ایتم حکایت:محمد زبیر براهویی
ایتم پیامک:نفیسه درانی،سمیه ریگی
ارتباطات ودستیار تهیه؛خدیجه راستایی
تهیه کنندگان:خدیجه رحمت زهی،خدیجه راستایی
گزارشگران:ایوب ایرانژاد،نصیر دامنی

تاریخ تولید: 1400


جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ