برنامه بلوچی برمش (تفسیر قرآن کریم)

در این برنامه که با آرم شروع میشود در ابتدا گوینده از موضوعات قرانی و تاثیر آن و و معجزات توضیحی مختصر میدهد که در هر برنامه مشخص می باشد
سپس اعلام تلاوت چند از کلام الله مجید  توسط قاریان نامی کشور و مصر و لبنان و سایر ممالک اسلامی که بیشتر مورد  درخواست شنودگان است پخش و سپس جناب دکتر مولوی جعفر محبی از اساتید حوزه و دانشگاه آنها را ترجمه و بعد از پخش ی آیتم تواشیح محلی گوینده با یک متن  اعلام تفسیر قران را که جناب دکتر مولوی نذیر احمد سلامی ادامه میدهند که براساس مسائل رو و موضوعات خاص می باشد و. در پایان نیز با پخش یک تواشیح و حدیث  از پیامبر اکرم ص و اهل بیت اطهار در موضوع قران برنامه به پایان میرسد.

Loading the player...
عوامل تولید:

.گوینده این برنامه خانم فهیمه نارویی ـ
گزارشگر نصیر دامنی
تهیه کننده ـ نویسنده رحیم حسن زهی

تاریخ تولید: 1400