حمایت از کالای ایرانی | سه‌شنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

بررسی سواحل مکران واقتدار دریایی در ابعاد تجاری ، سیاسی ، نظامی واجتماعی - نمایش محتوای خبر

 

 

بررسی سواحل مکران واقتدار دریایی در ابعاد تجاری ، سیاسی ، نظامی واجتماعی

سخنرانان در دومین روز همایش ملی توسعه سواحل مکران واقتدار دریایی راههای اقتدار دریایی کشور را در ابعاد تجاری ، سیاسی ، نظامی واجتماعی را بررسی کردند .

 بررسی سواحل مکران واقتدار دریایی در ابعاد تجاری ، سیاسی ، نظامی واجتماعی

معاون وزیر آموزش وپرورش ورئیس سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش وپرورش با اشاره به اینکه در چندسال گذشته در آموزش وپرورش به تنوع محیطهای یادگیری خارج مدرسه ومحیطهای مجازی توجه ویژه ای شده است گفت : توجه به سواحل واقلیم های کشور در کتاب استان شناسی یکی ازاولویتهای آموزش وپرورش است .حجه الاسلام  محی الدین بهرام محمدیان نگاه راهبردی واستراتژیک به دریا را مستلزم ایجادرشته های مرتبط با دریا در آموزش وپرورش دانست وگفت :باید دانش آموزان در خصوص حفظ وکشف منابع ومنافع در دریاهای سرزمین وآشنائی با آبهای آزاد بین المللی از سنین کودکی ونوجوانی آشنا شوند .

در این همایش همچنین سخنرانان درخصوص اینکه بیش از 5 میلیون نو در منطقه مکران زندگی می کنند که یک میلیون نو آنها در حوزه استانهای هرمزگان وسیستان وبلوچستان ساحل نشین هستند بر استفاده بهینه از سواحل واستفاده ملوب از سواحل با ایجاد زیرساختها تاکید کردند  .

سخنرانان همچنین با اشاره به اینکه جغرافیایی ایران یکی از بی نظیر ترین جغرافیای جهان  به لحاظ ژئوپلتیک است وسواحل مکران بویژه سواحل چابهاراز اهمیت ویژه ای در یان سواحل برخورداراست تاکید کردند که حضور در آبهای آزاد بین المللی بویژه اقیانوس هند به موازات توسعه مناق ومرزهای ساحلی کشور درابعاد مختلف موجب افزایش قدرت ایران درتوازن منطقه ای وجهانی خواهدشد .