حمایت از کالای ایرانی | سه‌شنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

بازدید - نمایش محتوای خبر

 

 

بازدید

بازید قائم مقام مرکز از اولین طرح نظرسنجی تبلتی

بازدید قائم مقام مرکز از اجرای اولین طرح نظر سنجی الکترونیکی (تبلتی ) - قائم مقام مرکز به همراه معاون اطلاعات و برنامه ریزی و مدیر پژوهش از اجرای اولین طرح نظرسنجی  الکترونیکی (تبلتی )در چند نقطه از شهر زاهدان بازدید نمودند .در این طرح 14 پرسشگر در حال نظرسنجی تبلتی هستند .