اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | پنج‌شنبه، ۲ فروردین ۱۳۹۷

ایستگاه های صلواتی محرم - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ایستگاه های صلواتی محرم

با آغاز ماه محرم ایستگاهای صلواتی هم در سطح شهر شور خاصی به این ماه بخشیده اند.