جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۸ خرداد ۱۳۹۹

ایران آباد - نمایش محتوای موسیقی

 

 

ایران آباد

ایران آباد

ایرون مه آباد

دل مردم مه شاد

مئل انتخابات

رای ارکه آزاده

از ار گوشه از ایرونه

ازملک دلیرونه

امه یکدل و یکجونه

مه رستم دستونه

امه ب قرار استه

چش و انتظار استه

روز رأی و سرصندوخ

خلق بی شمار استه

گوش ما و فرمون

که رهبر جانونه

خه درّکلوم خه

روشنی وکنه  ارجون

سرتاسر ایرون

 

شاعر : ابراهیم میش مست