سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین | چهارشنبه، ۸ تیر ۱۴۰۱

آگهی جذب امریه - نمایش محتوای خبر

 

 

آگهی جذب امریه

آگهی جذب امریه

به نام خدا

 

 

اطلاعیه                        اطلاعیه

 

 

 

 

صداوسیمای سیستان وبلوچستان برای تامین بخشی از نیازهای پرسنلی خود در مشاغل تخصصی از دانش آموختگان دانشگاه های ملی روزانه و دولتی برای انجام طرح خدمت سربازی(امریه) براساس شرایط زیر اقدام نموده است. واجدین شرایط در اسرع وقت به صداوسیمای سیستان وبلوچستان ، واقع در میدان آزادی پشت استانداری مدیریت اداری مراجعه نمایند.

 

 

  1. افراد مشمول تفاهم نامه  دانش آموختگان دانشگاه های روزانه دولتی؛ مدت خدمت سربازی خودرابارعایت قوانین، مقررات نیروهای مسلح، بخشنامه ودستورالعمل های صادره از سوی ستادکل نیروهای مسلح و دفتر سیاستگذاری و نظارت راهبردی حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح انجام می دهند.
  2. افراد مشمول خدمت سربازی می بایست فاقد اضافه خدمت، سابقه انجام خدمت قبلی در مراکز نظامی و انتظامی، عدم قصد ادامه تحصیل، گرفتن معافیت کفالت و پزشکی بوده و حداقل 6ماه فرصت برای ارسال دفترچه اعزام به خدمت باشند و در مراحل پذیرش مورد تائید حراست مرکزی، کمیته تخصصی، گزینش، بهداشت و درمان، سوءپیشینه و تائیدیه مدرک تحصیلی قرار گیرند.
  3. فرد متقاضی باید فارغ التحصیل دانشگاه های دولتی و ساکن در استان سیستان و بلوچستان (بومی) بامعدل بالای 15 باشد.
  4. واجدین شرایط با در دست داشتن مدارک لازم در ساعات اداری، به مدیریت اداری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان به آدرس خ میدان آزادی، صداوسیمای سیستان و بلوچستان مراجعه نمایند.
  5. سازمان صداوسیماهیچ گونه تعهدی نسبت به استخدام این افراد ندارد و صرفاً این افراد،  دوران سربازی را در صداوسیمای استان خواهندگذراند.                                     

 

لیست مدارک تحصیلی مورد نیاز: