اسامی برندگان برنامه فرصت طلایی

نام برنامه : فرصت طلایی
  • سونیا بهمنی
  • ارسلان محبی
  • عاطفه اویسی پور