اسامی برندگان برنامه عصر همدلی

نام برنامه : عصر همدلی
  • محمد علی سیاسر
  • عذرا سانوری
  • نازنین قزاق خالقداد