اسامی برندگان برنامه عصر همدلی

نام برنامه : عصر همدلی
  • عباسعلی زیرک
  • مجید گرگیج
  • سمیرا میر شکار