اسامی برندگان برنامه ثانیه های طلایی

نام برنامه : ثانیه های طلایی
  • مرضیه معترف
  • غلام رسول شه بخش