اسامی برندگان برنامه ثانیه های طلایی

نام برنامه : ثانیه های طلایی
  • خانم شیدایی
  • گلی بزی
  • مسعود مجد