اسامی برندگان برنامه ثانیه های طلایی

نام برنامه : ثانیه های طلایی
  • کبری شهریاری
  • کبری ابراهیم گلستان فرد