اسامی برندگان برنامه ثانیه های طلایی

نام برنامه : ثانیه های طلایی
  • آقای خاکسفیدی
  • خدیجه بلوچزهی
  • منیره رضایی مقدم