اسامی برندگان برنامه ثانیه های طلایی

نام برنامه : ثانیه های طلایی
  • عباس ملاشاهی
  • شیر احمد پیام