فرکانس هاي پخش رادیو

فرکانس هاي پخش صدا

شبکه استانی صدا دیجیتال : کانال 33

 

فرکانسهای ماهواره ای شبکه استانی صدا

ماهواره : Badr5

فرکانس : 12264

 S.R  : 27500

FEC : 4/3

POL : vertical

 

فرکانس شبکه های FM

 

نام شبکه

فرکانس

شبکه رادیویی استانی

94

شبکه رادیویی سراسری

90

شبکه رادیویی ورزش

92

شبکه رادیویی جوان

88

شبکه رادیویی معارف

96

شبکه رادیویی قرآن

100

شبکه رادیویی فرهنگ

106

شبکه رادیویی پیام

104

شبکه رادیویی اقتصاد

98

شبکه رادیویی سلامت

102

 

 

 

فرکانس های رادیویی موج متوسط AM

 

شهرستان

فرکانس KHZ

نوع برنامه

زاهدان 1

603

سراسری

زاهدان 2

657

استانی

سراوان

1053

استانی – سراسری

چابهار 1

765

برون مرزی

چابهار 2

1277

استانی – سراسری

چابهار 3

1179

سراسری

ایرانشهر 1

531

سراسری

ایرانشهر 2

783

استانی – سراسری

زابل 1

1098

برون مرزی

زابل 2

1296

استانی – سراسری

زابل 3

1557

سراسری