جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
فیلم سینمایی 00:00
آوای شرقی 02:40
سریال سامبون - تکرار 03:00
اذانگاهی 03:45
حدیث سرو 04:00
نسیم هامون 04:35
قاب 05:25
باکس شروع 06:00
آوای شرقی 06:10
سیروسفر 06:25
خنده بازار 06:55
بارانه 07:35
صلوات خاصه 08:00
تکرار سریال 08:10
مستند مسابقه فاز 09:45
سریال سامبون - تکرار 11:25
اذانگاهی 12:20
تکرار جنگ شبانه 12:35
تکرار فیلم سینمایی 13:40
انیمیشن 15:10
حرف آخر 17:40
سریال دردسرهای عظیم 1 18:05
تلنگر 18:55
اذانگاهی 19:35
خبر 20:00
میان برنامه 20:20
شبهای پر ستاره- زنده 20:45
سریال سامبون 22:05
خبر 23:00
سریال ناخونک-تکرار 23:15