جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ویژه اذان صبح 05:00
سخنرانی 05:10
دعای عهد و باکس شروع 06:00