جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
تکرار برنامه خانواده 01:00
میزگرد 01:55
جنگ شبانه - بازپخش 02:45
ماتیکان - بازپخش 04:00
درشهر-بازپخش 04:25
اذانگاهی 04:45
نقاب-بازپخش 05:00
سیر وسفر 05:25
باکس شروع 06:00
انیمیشن 06:15
مسابقه ضد گلوله -فصل12 06:30
بازپخش سریال 07:20
صلوات خاصه امام رضا(ع) 08:00
خنده بازار 08:10
برنامه خانواده - بازپخش 08:40
ماتیکان 09:55
آوای شرقی جدید 10:20
سخنرانی 10:40
اذانگاهی 11:20
جنگ شبانه - بازپخش 11:40
میان برنامه 12:45
برنامه مناسبتی 13:05
انیمیشن 13:40
فیلم سینمایی - بازپخش 14:00
خیلی باحالیم 16:45
اذانگاهی 17:15
همتپاکی-میزگرد انتخابات 17:30
نقاب 18:00
ماتیکان 18:15
درشهر - زنده 18:30
مجموعه طنز ناخونک 19:00
خبر 20:00
جنگ شبانه - زنده 20:50
میزگردسیل-زنده 22:00
خبر 23:00
فیلم سینمایی 23:15