جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
فیلم سینمایی 00:00
تکرار برنامه خانواده 01:45
مستند اربعین 03:40
اذانگاهی 04:00
از لاک جیغ تا خدا 04:10
یک لقمه نون حلال 04:35
سخنرانی 05:00
مستند اربعین 05:30
دعای عهد 06:00
صبحانه 06:10
بچه های مدرسه والت 06:35
یک دنیا نگاه 06:55
هوش سیاه 07:20
سلام بر حسین 08:00
بازپخش سریال 08:45
برنامه خانواده - بازپخش 09:25
سخنرانی 10:25
اذانگاهی 11:10
ارتباط زنده با مرز میرجاوه 11:30
جنگ شبانه- بازپخش 11:50
بچه های مدرسه والت 13:00
فیلم سینمایی - بازپخش 13:20
ارتباط زنده با مرز میرجاوه 15:05
حرف آخر 16:45
اذانگاهی 17:20
سریال نفس گرم 18:00
منور 19:15
خبر 20:00
میان برنامه 20:30
جنگ شبانه - زنده 20:50
سریال هوش سیاه 22:00
خبر 23:00
مستند اربعین 23:15