جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دعای عهد و باکس شروع 06:00
نسیم هامون 06:15
سریال افسانه جومونگ (تکرار) 06:45
قصه های تبیان 07:30
سلام برامام حسین ع 08:00
مستند دفاع مقدس 09:00
اذانگاهی 11:20
سخنرانی 11:50
دفاع ادامه دارد(بازپخش) (تکرار) 13:10
سرود 16:20
خبر 16:30
سریال افسانه جومونگ 17:30