جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
درشهر-بازپخش (تکرار) 00:20
مل ترمي تكرار(بازپخش) 01:30
ايرانگرد(سري جديد) (تکرار) 04:30
اذانگاهي 04:35
آواي شرقي 05:00
دل افروزان 05:20
دعاي عهد 06:00
انيميشن هاي نوستالژيك 06:15
سریال افسانه جومونگ (تکرار) 07:00
صلوات خاصه 08:00
تله فيلم 08:45
مهر هنکین -بازپخش (تکرار) 10:15
نگاه نو 10:50
اذانگاهی 11:10
گزیده جنگ شبانه 12:10
فیلم سینمایی (تکرار) 13:20
مل ترمی (خانواده سيستاني)-زنده 15:25
اذانگاهی 16:45
کلگ 17:10
نگاه نو 17:15
سریال افسانه جومونگ 18:05
خبر 20:00
جنگ شبانه(مهر ماندگار)- زنده 20:35
مسابقه اجراي بيست 21:35
خبر 23:00
فيلم سينمايي 23:59