جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مستند 01:00
ویژه برنامه شروع 08:00
مسابقه ضد گلوله 08:15
سریال شکوه زندگی (تکرار) 10:00
ویژه برنامه اذان ظهر 12:25
شب های پر ستاره (تکرار) 13:30
سریال عملیات 125 (تکرار) 14:30
سریال شکوه زندگی 18:00
ویژه برنامه اذان مغرب 19:30
شب های پر ستاره 20:30
سریال عملیات 125 22:00