جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مل ترمي تكرار(بازپخش) 01:35
شمبل و شاهی2-تکرار 02:40
اذانگاهي 04:40
سیر و سفر 05:15
باکس شروع 06:00
سیر و سفر 06:15
انیمیشن کودک 06:45
آواي شرقي 07:45
صلوات خاصه 08:00
سیتک 08:10
تکرار جنگ شبانه 08:55
اذانگاهی 11:35
سریال پایتخت-تکرار 11:50
فیلم سینمایی (تکرار) 12:35
انیمیشن موقرمزی 14:25
مستند چهل سالگی 16:45
اذانگاهی 17:25
تلنگر 17:50
سریال پایتخت1 18:00
خبر 20:00
جنگ شبانه(ناردونه) 21:15
حرف آخر 22:35
خبر 23:00
گپ 23:15
فیلم سینمایی 23:59