جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سریال همه خانواده من (تکرار) 00:45
شبکه شما 01:00
ویژه برنامه شروع 08:00
نسیم هامون 08:10
مستند 09:00
خنده بازار 09:25
ویژه برنامه اذان ظهر 12:15
سریال پایتخت (تکرار) 14:15
سریال همه خانواده من 18:30
ویژه برنامه اذان مغرب 19:00
سریال پایتخت 22:00