جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
فیلم سینمایی 00:00
تکرار برنامه خانواده 02:00
دل افروزان 02:55
مستند 03:30
اذانگاهی 04:00
مستند قلعه ها 04:15
مستند سیاره آبی 05:00
دوربین مخفی 05:50
آوای شرقی 06:05
مستند من نباید زنده باشم 06:15
دعای عهد 07:00
مسابقه خانه ما-بازپخش 07:10
صلوات خاصه امام رضا(ع) 08:00
نسیم هامون 08:10
آوای شرقی 08:25
تماشا 08:40
جنگ شبانه - بازپخش 08:50
قصه های مجید 10:00
برنامه خانواده - بازپخش 11:00
پوست پیاز ابروی باز 11:55
اذانگاهی 12:25
فیلم سینمایی - بازپخش 12:40
میان برنامه 12:45
قند پارسی 14:25
سریال نون خ 16:00
سینمایی کودک 17:00
اذانگاهی 18:20
دردونه ها 18:35
ورزش در چند دقیقه 19:40
خبر 20:00
مستند 20:20
جنگ شبانه - زنده 21:00
سریال دیوار به دیوار 22:10
مسابقه خانه ما 23:00