جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شبکه شما 01:00
ویژه برنامه شروع 08:00
مستند 08:10
سریال ارث پدری (تکرار) 10:10
ویژه برنامه اذان ظهر 11:00
یادگیری برتر (تکرار) 11:30
سریال ارمغان تاریکی (تکرار) 14:15
ویژه برنامه اذان مغرب 16:45
سریال ارث پدری 18:30
سریال ارمغان تاریکی 22:00