جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
فیلم سینمایی 00:00
برنامه خانواده - بازپخش 01:30
سریال یوسف پیامبر- بازپخش 02:10
درشهر - بازپخش 03:05
گلگشت 03:20
اذانگاهی 03:50
سخنرانی مذهبی 04:15
دل افروزان 04:45
ایرانگرد سری 4 05:00
میان برنامه 05:45
سرود ملی - دعای عهد 06:00
یک دنیا نگاه 06:25
سریال دودکش 2 07:00
نسیم هامون 07:40
صلوات خاصه امام رضا(ع) 08:00
انیمیشن لنج های چابهار 08:10
میدان - بازپخش 08:30
مسابقه ضدگلوله - سری9 09:10
شب های پرستاره 09:50
سریال یوسف پیامبر 10:45
ورنا 11:05
درشهر - بازپخش 11:25
سخنرانی مذهبی 11:35
احکام شرعی 12:20
اذانگاهی 12:30
میان برنامه 12:40
سینمایی - بازپخش 13:00
چشم هامون - بازپخش 14:10
آوای شرقی 14:50
مهر هنکین - زنده 15:00
کنکور آسان است 15:55
بازی به بازی 16:50
من می توانم 17:45
سریال دودکش 2 18:00
کنکور آسان است 18:30
بازتاب - بازپخش 18:50
اذانگاهی 19:30
خبر 20:00
درشهر - زنده 20:20
چشم هامون 20:30
شب های پرستاره 21:45
خبر 23:00
آوای شرقی 23:20
مستند 23:35