جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شبکه شما 01:00
ویژه برنامه شروع 08:00
نسیم هامون 08:10
سینما کودک 09:00
سریال بازگشت (تکرار) 10:30
ویژه برنامه اذان ظهر 12:20
سریال بازگشت 18:00