جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
فیلم سینمایی 00:00
تکرار برنامه خانواده 01:00
پروانگی 03:00
اذانگاهی 03:40
مستند سیاره زمین 04:00
دلنوازان 05:00
پروانگی 05:30
دعای عهد 06:00
بازپخش سریال 06:10
مستند حیات وحش خاورمیانه 07:10
صلوات خاصه امام رضا(ع) 08:00
بازپخش تولیدی 08:05
برنامه خانواده - بازپخش 09:00
جنگ شبانه - بازپخش 10:15
شمبل و شاهی 11:35
اذانگاهی 12:15
پروانگی 12:40
فیلم سینمایی -بازپخش 13:15
حرف آخر 16:00
خانواده دکتر ارنست 16:45
هلک آبادی 17:25
خیلی باحالیم 18:00
تولیدی ویژه 18:35
میان برنامه مناسبتی 19:15
اذانگاهی 19:25
خبر 20:00
میان برنامه 20:20
جنگ شبانه - زنده 21:05
سریال فوق لیسانسه ها 22:00
خبر 23:00
مستند 23:15