جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دعای عهد و باکس شروع 06:00
انیمیشن 06:15
قصه های تبیان 07:30
سلام برامام حسین ع 08:00
مستند دفاع مقدس 09:00
اذانگاهی 11:20
سخنرانی 11:50
دفاع ادامه دارد(بازپخش) (تکرار) 13:10
سریال معصومیت از دست رفته(تکرار) (تکرار) 14:15
سرود 16:20
آگهی 16:25
خبر 16:30