جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
تکرار برنامه خانواده 01:30
بازپخش تولیدی 02:40
اذانگاهی 04:00
روح الغزل 04:20
مستند 05:00
دعای عهد 06:00
مستند مسابقه خانه ما 06:10
سریال - بازپخش 07:00
صلوات خاصه امام رضا(ع) 08:00
تولیدی - بازپخش 08:15
برنامه خانواده - بازپخش 09:10
جنگ شبانه - بازپخش 10:00
اذانگاهی 11:00
حرف آخر 11:30
مستند مسابقه خانه ما 12:05
فیلم سینمایی -بازپخش 13:15
کنکور آسان 16:00
فوتبالیست ها 16:45
اذانگاهی 17:05
سریال جواهری در قصر 17:25
درشهر - زنده 18:40
خیلی باحالیم 19:15
خبر 20:00
جنگ شبانه - زنده 20:40
سریال نوار زرد 22:00
خبر 23:00
مستند 23:15
فیلم سینمایی 23:30