جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
فیلم سینمایی 00:00
تکرار برنامه خانواده 01:45
چاروچغل 02:35
هنوز آوازم می آید 03:05
مستند کوله پشتی 03:40
اذانگاهی 04:00
حدیث زندگی و تفسیر قرآن 04:20
نسیم هامون 04:35
مستند دریاها و اقیانوس ها 05:00
میان برنامه 05:50
دعای عهد 06:00
روح الغزل 06:10
مستند کوله پشتی 06:40
میان برنامه 07:00
پشت بام تهران - بازپخش 07:15
میان برنامه 07:50
صلوات خاصه امام رضا(ع) 08:00
نگارستان 08:10
آوای شرقی 08:40
سند - بازپخش 09:00
سریال خانواده جدید 10:00
تولیدات محلی 10:50
برنامه خانواده - بازپخش 11:30
اذانگاهی 12:15
فیلم سینمایی -بازپخش 12:25
سیتک روستا - بازپخش 14:10
کنکور آسان 16:00
کودک 16:45
سریال پشت بام تهران 17:00
حرف آخر 17:50
چاروچغل 18:00
میعاد جمعه 18:40
اذانگاهی 19:15
آوای شرقی 19:35
خبر 20:00
روح الغزل 20:20
بازتاب - زنده 21:00
مستند استانی 22:05
خبر 23:00
شمبل و شاهی 2 23:20