جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شبکه شما 01:00
ویژه برنامه شروع 08:00
نسیم هامون 08:10
مستند 09:45
سریال رانت خوار کوچک (تکرار) 10:30
در شهر (تکرار) 11:20
ویژه برنامه اذان ظهر 12:20
سریال فراری از قصر (تکرار) 14:30
سریال رانت خوار کوچک 18:00
نگاه نو 21:10
سریال فراری از قصر 22:00