جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
تکرار برنامه خانواده 01:00
گشت وگذار 01:55
خیلی باحالیم-بازپخش 04:00
نقاب 04:25
اذانگاهی 04:45
نقاب-بازپخش 05:00
سیر وسفر 05:25
باکس شروع 06:00
انیمیشن 06:15
آوای شرقی جدید 06:35
مستند استان 06:50
بازپخش سریال 07:20
صلوات خاصه امام رضا(ع) 08:00
بسته طنز 08:10
برنامه خانواده - بازپخش 08:40
آوای شرقی جدید 10:20
ایرانگرد 10:40
اذانگاهی 11:20
گام دوم 11:40
دردونه ها 12:50
فیلم سینمایی - بازپخش 14:00
حرف آخر 16:45
اذانگاهی 17:15
میعاد جمعه 17:30
مناسبتی 18:00
خیلی باحالیم 18:30
مجموعه طنز ناخونک 19:00
خبر 20:00
میزگرد سیل - زنده 20:30
نقاب 21:30
سریال حانیه 22:00
خبر 23:00
فیلم سینمایی 23:15