جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
درشهر-بازپخش (تکرار) 00:20
کلگ 05:00
دعای عهد و باکس شروع 06:00
نسیم هامون 06:15
سریال افسانه جومونگ (تکرار) 06:45
مهر هنکین -بازپخش (تکرار) 08:10
نسیم کودک 09:30
نگاه نو 10:50
اذانگاهی 11:10
سریال جاده چالوس (تکرار) 11:30
فیلم سینمایی (تکرار) 13:15
برنامه مل ترمی ( خانواده سیستانی)-زنده 15:25
خبر 16:30
اذانگاهی 16:45
سریال افسانه جومونگ 17:30
سریال جاده چالوس 22:00
فیلم سینمایی 23:55