جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
فیلم سینمایی 00:00
تکرار برنامه خانواده 01:45
از لاک جیغ تا خدا 03:40
اذانگاهی 04:05
میان برنامه 04:20
یک لقمه نون حلال 04:35
میان برنامه 05:00
مستند 5 05:25
دعای عهد 06:00
صبحانه 06:10
بچه های مدرسه والت 06:35
یک دنیا نگاه 06:55
هوش سیاه 07:20
سلام بر حسین 08:00
بازپخش سریال 08:45
برنامه خانواده - بازپخش 09:25
دردونه ها - بازپخش 10:05
اذانگاهی 11:10
جنگ شبانه- بازپخش 11:50
بچه های مدرسه والت 13:00
فیلم سینمایی - بازپخش 13:20
دغدغه های یک عکاس 15:05
اذانگاهی 17:05
حرف آخر 17:20
روایت عشق 18:00
خبر 20:00
میان برنامه 20:30
جنگ شبانه - زنده 20:50
سریال هوش سیاه 22:00
خبر 23:00
گپ 23:15