جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شبهای ایران 00:30
شبکه سراسری 02:30
ذاکرین (ویژه اذان صبح) 03:30
آوای کتاب 13:00
یاد امام (ره) 13:30
شبکه سراسری 14:00
دلنوازان 16:00
برگریزان 16:30
برنامه موضوع سال (تکرار) 17:30
جنگ نرم (تکرار) 18:00
زلال احکام 18:30
قند و عسل 19:00
مهدویت 19:30
شبکه سراسری 20:00