جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شبهای ایران 00:30
شبکه سراسری 02:30
ذاکرین (ویژه اذان صبح) 03:30
قاصدک 06:30
خبر سراسری 07:00
شبکه سراسری 08:00
ثانیه ها 08:30
خبر بامدادی 09:00
راه زندگی 10:30
خبر نیمروزی 12:00
صدای مردم تدبیر مسئولان 13:00
شبکه سراسری 14:00
اخبار استان 16:00
زلال احکام و اذان مغرب 17:00
ژله 18:30
قند و عسل 19:00
بوستان حکمت 19:30
خبر سراسری 21:00
موسیقی شب 21:30
شبکه سراسری 23:00